Профильдік емес қызметтер

Негізгі қызметімізден басқа, біз қосымша ілеспе қызметтерді ұсынуға дайынбыз.

  • Ағаш конструкцияларын құрастыру жұмыстары
  • Термиялық өңдеу
  • Оқшаулау және оқшаулаудағы технологиялық саңылауларды дайындау
  • Жабындар инспекциясы
  • Үшінші тараптың инспекциясы
  • ББ саласындағы консалтингілік қызметтер
  • Персоналды ұсыну
  • Инжинирингілік қызметтер